Elevens fornavn
Elevens efternavn
E-mail
Hvem er du?
Navn(e) på forældre:
Fælles forældre e-mail
Forældres telefonnummer
Ønsket skoleår?
Ønsket klassetrin?
Hvilke linjer fra fagpulje 1 har din interesse? - (sæt gerne flere krydser)
Hvilke linjer fra fagpulje 2 har din interesse? - (sæt gerne flere krydser)
Hvordan har du fået kendskab til HMI?